Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2018-2031  

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/302/2017 z 29.12.2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/318/2018 z 31.01.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-01-05 12:33:26
Czas publikacji: 2018-02-13 12:32:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak