Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2018-2031  

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/302/2017 z 29.12.2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/318/2018 z 31.01.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr L/327/2018 z 28.02.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LI/334/2018 z 29.03.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LII/342/2018 z 26.04.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIII/351/2018 z 29.05.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIII/359/2018 z 29.06.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/370/2018 z 28.08.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVI/378/2018 z 27.09.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVII/384/2018 z 19.10.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/391/2018 z 8.11.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr II/4/2018 z 29.11.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr III/12/2018 z 19.12.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr IV/22/2018 z 28.12.2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

 

Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-01-05 12:33:26
Czas publikacji: 2019-01-04 09:29:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak