Wersja archiwalna

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych - 2018 rok  

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVII/92/2015 z 30.11.2015 Dz. Urz. 2015.5627
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Komunikat Wójta Gminy Oława przypominający o obowiązku i terminach złożenia deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych na 2018 rok.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015r. Dz.U.2015.2337 z 31.12.2015r.
w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

 

 

WZÓR FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH:

WZORY PEŁNOMOCNICTW DO PODPISANIA DEKLARACJI ORAZ WZORÓW ZAWIADOMIEŃ O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU TYCH PEŁNOMOCNICTW

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej w formatach: doc, pdf

OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składane w postaci papierowej: doc, pdf

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości w formatach: doc, pdf  

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości w formatach: doc, pdf

ZN-1/A Dane o nieruchomości w formatach: doc, pdf

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości: doc, pdf


PODATEK ROLNY:

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego: doc, pdf

DR-1 Deklaracja na podatek rolny: doc, pdf

ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych: doc, pdf

ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym: doc, pdf


PODATEK LEŚNY:

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego: doc, pdf

DL-1 Deklaracja na podatek leśny: doc, pdf

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych: doc, pdf

Zl-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym: doc, pdf

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2015.2025). - treść Zarządzenia

 

 


 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (938.9 KB)
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

w formacie doc (405.1 KB)
w formacie pdf (292.8 KB)

 


 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS:

 

DLA PRZEDSIĘBIORCY:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przestawionych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis. Dz.U.2010.53.311 - treść Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis. Dz.U.2014.1543 - treść Rozporządzenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: format excel, format pdf


DLA ROLNIKA:

formularz w formacie doc (37 KB), formularz w formacie pdf (39.8 KB)


 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ DE MINIMIS:


DLA PRZEDSIĘBIORCY:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz.U. 2010.53.312 - treść Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz.U. 2010.254.1704 - treść Rozporządzenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. - format doc, format pdf

 

DLA ROLNIKA:

formularz w formacie pdf 

 

Liczba odwiedzin : 412
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-01-12 08:27:02
Czas publikacji: 2018-12-18 10:14:47
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-01