Wersja archiwalna

Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków 

 

Uwaga - dodatno dokumentację planistyczną.

 

Treść obwieszczenia

 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków - kliknij tutaj

Załącznik graficzny do projektu uchwały - rysunek planu - kliknij tutaj

  • Większa skala załącznika graficznego - Gać, Maszków - kliknij tutaj

 

Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków w gminie Oława na środowisko - klikinij tutaj

Załącznik graficzny do prognozy - kliknij tutaj

 

Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-01-15 13:44:14
Czas publikacji: 2018-01-18 08:56:51
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-03