Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.2.2.2018.ZP z dnia 31.01.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.01.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert - RG.271.2.1.2018.ZP z dnia 23.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.01.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1-5

 

Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-01-16 13:24:10
Czas publikacji: 2018-01-31 13:31:43
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-02