Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.1.3.2018.ZP z dnia 27.02.2018 r.

Zaktualizowany zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, zgodnie z wyjaśnieniami RG.271.1.2.2018.ZP z dnia 09.02.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.1.2.2018.ZP z dnia 09.02.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.1.1.2018.ZP z dnia 01.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.01.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-6

 

Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-01-18 09:06:20
Czas publikacji: 2018-02-27 11:46:11
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-28