Wersja archiwalna

Obwieszczenie RG.6733.3.2018.GP z dnia 23.01.2018 r. o wszczęciu postępowania  

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4 kV na działkach nr: 9,121,104, 64/3, 65/4, 65/3, 66/2, 65/1, obręb Zabardowice.

 

 

Treść Obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : ref. ds. gospodarki przestrzennej Anita Luch
Czas wytworzenia: 2018-01-24 11:49:40
Czas publikacji: 2018-01-24 11:57:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-15