Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie postępowania konkursowego z 25.01.2018r. 

 

w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo-rekreacyjnych.

 

Treść ogłoszenia

 

Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-01-25 08:40:48
Czas publikacji: 2018-01-25 08:43:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak