Wersja archiwalna

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.3.2.2018.ZP z dnia 15.02.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.3.1.2018.ZP z dnia 02.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.01.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załączniki nr 7-9 do SIWZ

 

 

Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-01-25 10:21:54
Czas publikacji: 2018-02-15 14:44:56
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-17