Wersja archiwalna

Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli  

 
 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2018 z 31.01.2018r.
w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym wzorów dokumentów, składanych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oława na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 27/2018 - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 27/2018 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 27/2018 - Wniosek o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 27/2018 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

 
Liczba odwiedzin : 619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-01-31 11:04:36
Czas publikacji: 2018-01-31 11:15:06
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-12