Wersja archiwalna

Obwieszczenie RG.6733.4.2018.GP z dnia 01.02.2018 r. o wszczęciu postępowania 

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV kablowej dla zasilania kościoła, dz. nr 311/11, 311/34, 84/4, obręb Psary

 

Treść Obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anita Luch - ref. ds. gospodarki przestrzennej
Czas wytworzenia: 2018-02-02 12:49:41
Czas publikacji: 2018-02-02 12:49:41
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-24