Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RG.6733.1.2018.GP z 02.02.2018r. 

 

Wójt Gminy Oława wydał decyzję nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci SN 20 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 20kV, dz. nr 595, 350/3, obręb Niemil.

 

Treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anita Luch - ref. ds. gospodarki przestrzennej
Czas wytworzenia: 2018-02-02 12:58:43
Czas publikacji: 2018-02-02 13:02:47
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-24