STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt czasowy - stan na 31.12.2017r.  

 

 

 

 

    

       Wiek         

  

     Mężczyźni           Kobiety             Ogółem    
0-2 3 4 7
3 0 0 0
4-5 1 3 4
6 0 0 0
7 3 2 5
8-12 8 11 19
13-15 6 3 9
16-17 4 3 7
18 1 0 1
19-65 74 ----- 74
19-60 ----- 71 71
> 65 6 ----- 6
> 60 ----- 9 9
   Ogółem 106 106 212* dane na dzień 31 grudnia 2017r.

 

Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-02-02 13:19:18
Czas publikacji: 2018-02-02 13:19:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak