STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt stały - stan na 31.12.2017  

 

 

 

 

    

       Wiek         

  

     Mężczyźni           Kobiety             Ogółem    
0-2 233 248 481
3 77 77 154
4-5 150 154 304
6 85 70 155
7 105 86 191
8-12 474 450 924
13-15 240 213 453
16-17 178 194 372
18 92 95 187
19-65 4945 ----- 4945
19-60 ----- 4395 4395
> 65 707 ----- 707
> 60 ----- 1597 1597
   Ogółem 7286 7579 14865

 

* dane na dzień 31 grudnia 2017r.

 

Liczba odwiedzin : 109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-02-02 13:23:20
Czas publikacji: 2018-02-02 13:23:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak