Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.4.2.2018.ZP z dnia 16.02.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.4.1.2018.ZP z dnia 12.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

 

Liczba odwiedzin : 244
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-02-07 10:54:39
Czas publikacji: 2018-02-16 13:13:16
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-20