Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych 

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług komunalnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,

3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy właściwy organ udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

Załączniki

GK.OS_wniosek_zezwolenia_komunalne.pdf

Data: 2019-01-15 07:07:59 Rozmiar: 434.62k Format: .pdf Pobierz

GK.OS_wniosek_zezwolenia_komunalne.doc

Data: 2019-01-15 07:07:59 Rozmiar: 130.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2018-02-07 13:51:39
Czas publikacji: 2019-01-15 07:07:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak