Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy właściwy organ udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

Załączniki

GK.OS_wniosek_nieczystosci_ciekle.pdf

Data: 2018-04-09 12:20:02 Rozmiar: 641.38k Format: .pdf Pobierz

GK.OS_wniosek_nieczystosci_ciekle.doc

Data: 2018-04-09 12:20:02 Rozmiar: 98k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2018-02-07 13:51:39
Czas publikacji: 2018-04-09 12:20:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak