Wersja archiwalna

Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2018.PP z 19.02.2018  

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z dnia 16.02.2018r. w sprawie przejęcia przez Gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 301, o pow. 0,2500 położonej w Jaczkowicach.

 

Treść Ogłoszenia nr RG.6825.1.2018.PP wraz z Protokołem przejęcia

 

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-02-21 11:07:47
Czas publikacji: 2018-02-21 11:11:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-22