Wersja archiwalna

Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: w obrębie wsi Godzikowice, etap 3 (ponowne wyłożenie), w obrębie wsi Stanowice 

 

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

 

Treść Obwieszczenia

 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Godzikowice, etap 3:

 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Stanowice:

 

Liczba odwiedzin : 894
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-03-01 08:11:19
Czas publikacji: 2018-03-14 09:41:19
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-21