Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.6.4.2018.ZP z dnia 19.03.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.6.3.2018.ZP z dnia 13.03.2018 r.

Załącznik do wyjaśnień RG.271.6.3.2018.ZP z dnia 13.03.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.6.2.2018.ZP z dnia 12.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2018 r.

Zmiana treści SIWZ - RG.271.6.1.2018.ZP z dnia 09.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7-9 do SIWZ - cz. 1

Załącznik nr 7-9 do SIWZ - cz. 2

 

 

Liczba odwiedzin : 509
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2018-03-02 12:17:59
Czas publikacji: 2018-03-19 13:42:55
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-21