Wersja archiwalna

Obwieszczenie RG.6733.7.2018.GP z dnia 5.03.2018 r. o wszczęciu postępowania  

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków i urządzeń służących odzyskiwaniu odpadów, dz. nr 384/10, obręb Gać.

 

Treść Obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : ref. ds. gospodarki przestrzennej Anita Luch
Czas wytworzenia: 2018-03-08 09:40:14
Czas publikacji: 2018-03-08 09:43:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-30