Elektroniczny System Konsultacji Społecznych 

 

 

 

Konsultacje społeczne grafika

www.konsultacje.gminaolawa.pl

 

Elektroniczny System Konsultacji Społecznych powstał w ramach projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Gmina Oława otrzymała na realizację projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 1,18 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 1,4 mln zł.

loga Unia

 

Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-08-20 13:55:10
Czas publikacji: 2018-08-20 14:00:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak