Elektroniczny Budżet Obywatelski 

 

 

 

Logo budzetu obywatelskiego

budzet.gminaolawa.pl/obywatelski/desktop

 

Elektroniczny Budżet Obywatelski powstał w ramach projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Gmina Oława otrzymała na realizację projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 1,18 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 1,4 mln zł.

 

loga Unia

 

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-08-23 13:07:14
Czas publikacji: 2018-08-23 13:12:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak