Platforma eUsług mieszkańca Gminy Oława 

 

 

logo - e-urzad

https://euslugi.gminaolawa.pl

 

Platforma eUsług mieszkańca Gminy Oława powstała w ramach projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

Gmina Oława otrzymała na realizację projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 1,18 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 1,4 mln zł.

 

loga Unia

 

Liczba odwiedzin : 157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-09-06 14:57:46
Czas publikacji: 2018-09-07 08:53:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak