Wersja archiwalna

Zastępca Wójta Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie w Zakrzowie 

 

Uwaga - zmiana daty przetargu w związku z ustanowieniem 12 listopada Świętem Narodowym

 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 56/4, AM-1 o pow. 0,3229 ha przeznaczonej w mpzp. gminy Oława na cele rolne.

Zarządzenie nr 187/2018 z 09.10.2018r.

Ogłoszenie - zmiana daty przetargu

 

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Zastępca wójta gminy Oława Teresa Jurijków-Górska
Czas wytworzenia: 2018-10-10 15:02:38
Czas publikacji: 2018-11-09 10:58:40
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-16