Wersja archiwalna

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową" 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.271.24.19.2018.ZP z dnia 05.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert RG.271.24.3.2018.ZP z dnia 13.11.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.24.2.2018.ZP z dnia 08.11.2018 r.

Wyjaśnienia RG.271.24.1.2018.ZP z dnia 05.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5A

Załączniki nr 6, 7,8, 9 do SIWZ

 

Liczba odwiedzin : 456
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Jurijków-Górska Zastępca Wójta Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2018-10-29 11:34:35
Czas publikacji: 2018-12-05 13:54:18
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-11