Wersja archiwalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową" 

 
 
Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryk Kuriata Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2018-12-05 14:54:47
Czas publikacji: 2018-12-05 14:55:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-11