Sesja nr LVIII z 8.11.2018r. 

 
 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/391/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/392/2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2018 rok.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/393/2018
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/394/2018
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

 
Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2018-12-05 15:06:40
Czas publikacji: 2018-12-05 15:20:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak