Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w obrębie Osiek 

 
 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 647/3, AM-1, o pow. 0,0815 ha przeznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, zagrodową oraz obiekty usług i produkcji dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Zarządzenie nr 212/2018 z 6.12.2018r.

 
Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2018-12-07 09:47:34
Czas publikacji: 2018-12-07 09:58:25
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-28