Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy 

 
 

nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 55 w Jaczkowicach, o powierzchni użytkowej 41,75 m2 usytuowany na I piętrze, tj. na drugiej kondygnacji budynku mieszkalno-użytkowego, wraz z u działem wynoszącym 153/1000 w częściach wspólnych w budynku oraz w gruncie w granicach działki 110/6 o pow. 0,0649 ha.

Zarządzenie nr 213/2018 z 6.12.2018r.

 
Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2018-12-07 09:58:38
Czas publikacji: 2018-12-07 10:06:42
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-28