Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach 

 
 

stanowiącą działkę nr 330/3, o pow. 0,1477 ha w klasie gruntu RV.

Zarządzenie nr 214/2018 z 6.12.2018r.

 
Liczba odwiedzin : 24
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2018-12-07 10:08:43
Czas publikacji: 2018-12-07 10:12:49
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-28