Uchwały i opinie Regionalne Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dot. 2019 roku 

 
 

Uchwała nr IV/149/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2018r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała nr IV/150/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2018r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2019r.

Uchwała nr IV/151/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2018r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019r.

Uchwała nr IV/12/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 lutego 2019r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2019 Rady Gminy Oława nr IV/25/2018 z 28.12.2018r.

Uchwała nr IV/13/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 lutego 2019r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Oława nr IV/24/2018 z 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława na lata 2019-2031 oraz uchwale budżetowej na rok 2019 r. Rady Gminy Oława nr IV/25/2018 z 28.12.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Czas wytworzenia: 2018-12-19 10:08:21
Czas publikacji: 2019-02-12 07:53:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak