Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach 

 

 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 494/1013, AM-1, o pow. 0,0494 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod urządzenia elektroenergetyczne.

Zarządzenie nr 12/2019 z 9.01.2019r.

 

Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-01-10 10:30:21
Czas publikacji: 2019-01-10 10:30:21
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-26