Wójt Gminy Oława ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach  

 

 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 494/394, AM-1 o pow. 0,0430 ha przeznaczonej w mpzp. gminy Oława pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną

Zarządzenie nr 11/2019 z 9.01.2019r.

 

Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-01-10 10:35:33
Czas publikacji: 2019-01-10 10:35:34
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-26