Obwieszczenie wójta gminy Oława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, etap 3  

 

 

Treść Zarządzenia

 

Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-01-10 10:49:14
Czas publikacji: 2019-01-10 10:49:14
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-02