Obwieszczenie RG.6733.16.2018.GP z 10.01.2019r. o wszczęciu postępowania 

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 20 kV jako powiązania GPZ R-186 Oława z istniejącą SN w miejscowości Godzikowice, dz. nr 505/6, 472/8, obręb Godzikowice.

 

Treść Obwieszczenia.

 

Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : ref. ds. gospodarki przestrzennej Anita Luch
Czas wytworzenia: 2019-01-10 14:49:59
Czas publikacji: 2019-01-10 14:55:30
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-01