Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Oława z 9.01.2018r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Treść Zarządzenia nr 14/2019 z 09.01.2019r.

 

Liczba odwiedzin : 10
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-01-10 15:16:00
Czas publikacji: 2019-01-10 15:16:01
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-02