Komisje Rady Gminy Oława 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Paweł Bubała - przewodniczący
 2. Tadeusz Gąsior
 3. Agata Opioła
 4. Marek Sokołowski
 5. Andrzej Wesołowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Tomasz Niewodniczański - przewodniczący
 2. Ewelina Kruk
 3. Agata Opioła
 4. Ryszard Terlecki

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Tadeusz Gąsior - przewodniczący
 2. Łukasz Adamczyk
 3. Paweł Bubała
 4. Jacek Łagiewczyk
 5. Andrzej Wesołowski

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

 1. Marcin Ziobrowski - przewodniczący
 2. Łukasz Adamczyk
 3. Sylwia Haniszewska
 4. Paweł Kowalski

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 1. Marek Sokołowski - przewodniczący
 2. Ewelina Kruk
 3. Mariusz Michałowski
 4. Tomasz Niewodniczański
 5. Artur Piotrowski

 

 Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:

 1. Ryszard Terlecki - przewodniczący
 2. Sylwia Haniszewska
 3. Paweł Kowalski
 4. Artur Piotrowski
 5. Marcin Ziobrowski

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr III/15/2018 z 19.12.2018r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oława

 

Liczba odwiedzin : 7
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Rady Gminy Oława Mariusz Michałowski
Czas wytworzenia: 2019-01-11 07:49:30
Czas publikacji: 2019-01-11 08:12:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak