Zawiadomienie Wójta Gminy Oława GK.6220.10.218 z dnia 11.01.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Rozbudowa zakładu mrożonych wyrobów piekarniczych w Stanowicach

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Oława

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 j.t. ze zm.)

Wójt Gminy Oława

zawiadamia,

że w dniu 11 stycznia 2019 r. wydano decyzję nr 2/2019 znak GK.6220.10.2018 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu mrożonych wyrobów piekarniczych w Stanowicach”, planowanego na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 494/852 w Stanowicach (AM‑1, obręb Stanowice).

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Oława przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie w pok. 18 (II.p) w godzinach urzędowania.

 

Załączniki

6220.10.2018.Zawiadomienie o wydaniu decyzji OOŚ.pdf

Data: 2019-01-11 11:02:10 Rozmiar: 340.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2019-01-11 11:57:35
Czas publikacji: 2019-01-11 11:02:10
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-02