Zarządzenie nr 17/2019 z 11.01.2019r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2,3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Treść Zarządzenia nr 17/2019 z 11.01.2019r.

 

Liczba odwiedzin : 13
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-01-11 13:47:48
Czas publikacji: 2019-01-11 13:51:14
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-05