Obwieszczenie RG.6733.15.2018.GP z 11.01.2019r. o wszczęciu postępowania  

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c De125 oraz przyłącza gazu ś/c De90 w Godzikowicach.

 

Treść Obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 14
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Michał Wołowicz
Czas wytworzenia: 2019-01-11 13:53:43
Czas publikacji: 2019-01-11 13:53:43
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-02