Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonym w Osieku 

 
 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 647/3, AM-1, o pow. 0,0815 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową oraz obiektów usług dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Zarządzenie nr 27/2019 z 29.01.2019r.

 
Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-02-12 10:42:59
Czas publikacji: 2019-02-12 10:47:14
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-05