Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z 11.02.2019r. 

 

dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo - rekreacyjnych

 
Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata
Czas wytworzenia: 2019-02-12 10:49:09
Czas publikacji: 2019-02-12 10:49:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak