Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oława w roku 2017.

2017-04-25 12:22:59
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych i Narkotykowych w gminie Oława na 2017r.

2017-01-23 14:18:33
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława

2016-08-08 08:41:13
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława na 2016 rok.

2016-04-08 12:41:19
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania na terenie gminy Oława na 2015r.

2016-04-08 12:39:32
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2012-2017

2016-03-25 08:44:34
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r.

2016-02-01 10:52:36
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r.

2016-02-01 10:48:39
Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjanych

2016-01-13 09:35:52
Program współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

2015-11-27 10:17:54