Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - dostawa pojazdu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej"

2019-02-04 12:30:32
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława"

2019-01-21 13:35:58
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową"

2018-12-05 13:54:18
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca, ul. Józefa Bema w gminie Oława"

2018-11-16 11:31:17
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Oleśnica Mała w gminie Oława"

2018-11-05 09:41:37
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława"

2018-10-02 12:05:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2018/2019"

2018-08-24 10:32:49
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"

2018-08-23 12:55:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę wraz z rozbudową remizy OSP w Owczarach"

2018-08-22 13:41:06
III Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława"

2018-08-22 13:17:25