Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro

Budowa hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w miejscowości Gać (202KB)Aby pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki, proszę kliknąć na link "więcej"  Wyjaśnienia z dnia 12.02.2007 r. (129KB)


  Przedmiar robót dot. kotłowni - zaktualizowany o roboty wynikające z wyjaśnień (300KB)


 Wyjaśnienia z dnia 08.02.2007 r. (112KB)


 Uzupełnienie dok. kotłowni - zestawienie urządzeń i materiałów(135KB)


 Przedłużenie terminu składania ofert oraz wyjaśnienia z dnia 01.02.2007 r. (277KB)

 Rys nr 7 (elewacja hali sportowej) - uzupełnienie  zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 26.01.2007 r. (433KB)

 Przedmiar robót - uzupełnienie zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 26.01.2007 r. (60KB)

 Wyjaśnienia z dnia 26.01.2007 r.  (124KB)

 Wyjaśnienia z dnia 23.01.2007 r. (83KB)

 Wyjaśnienia z dnia 22.01.2007 r. (174KB)

Opis kotłowni - uzupełnienie dokumentacji (643KB)

2007-01-04 13:43:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

 Utwardzenie nawierzchni ul. Cmentarnej w miejscowości Bystrzyca o długości 380 m, szerokości 4m z podbudową z tłucznia wraz z wyrównaniem warstwy górnej. (67KB) Aby pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki, proszę kliknąć na link "więcej"

 Wyjaśnienia z dnia 03.01.2007 r. (28KB)
 Wyjaśnienia (76KB)

 Uzupełnienie dokumentacji - ST D-M.00.00.00- wymagania ogólne
 (1087KB)

2006-12-21 10:17:00
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro

 Budowa boisk sportowych, wielofunkcyjnych, o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Bystrzyca i Oława (241KB) 
Aby pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki proszę kliknąć na link "więcej" 

 Wyjaśnienia z dnia 11.01.2007 r. (52KB)

 Wyjaśnienia z dnia 10.01.2007 r. (30KB)

 Wyjaśnienia z dnia 08.01.2007 r. 25KB)

 Wyjaśnienia z dnia 04.01.2007 r. (28KB)

 Wyjaśnienia z dnia 03.01.2007 r. (25KB)
2006-12-12 07:45:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

 Remont węzła sanitarnego oraz budowa kabin WC na klatce schodowej na I i II piętrze w budynku mieszkalnym - Niemil 68 (67KB) Aby pobrać specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączniki, proszę kliknąć na link "więcej"

 WYJAŚNIENIA  (39KB)

 WYJAŚNIENIA (49KB)

 Uzupełnienie dokumentacji - część elektryczna (115KB)
 Uzupełnienie dokumentacji - część elektryczna rys 2 (94KB)
 Uzupełnienie dokumentacji - część sanitarna - opis (147KB)
 Uzupełnienie dokumentacji - część sanitarna - rys S-1, rys S-2 (154KB)

2006-12-04 13:34:00