Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków łączących miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Marszowice, Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława"

2017-06-30 11:44:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Stanowicach w ul. Marcinkowicko-Stanowickiej i Lipowej w gminie Oława"

2017-06-23 13:28:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-06-12 10:48:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach"

2017-06-12 10:47:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"

2017-06-07 14:10:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach"

2017-06-02 12:17:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-05-31 13:30:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów"

2017-05-08 14:27:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza sportowego w Bystrzycy"

2017-04-27 13:28:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi do granicy działek w miejscowościach: Bystrzyca, Owczary, Marcinkowice, Stanowice, Gać, Chwalibożyce, Ścinawa Polska, w gminie Oława"

2017-04-24 12:45:13