Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"

2017-06-07 14:10:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach"

2017-06-02 12:17:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-05-31 13:30:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów"

2017-05-08 14:27:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza sportowego w Bystrzycy"

2017-04-27 13:28:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi do granicy działek w miejscowościach: Bystrzyca, Owczary, Marcinkowice, Stanowice, Gać, Chwalibożyce, Ścinawa Polska, w gminie Oława"

2017-04-24 12:45:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu przesyłowego Siedlce - Stanowice, gm. Oława oraz dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w Bystrzycy, Stanowicach, Marcinkowicach, Jankowicach, Zabardowicach, Godzikowicach, Ścinawie Polskiej, Oleśnicy Małej, Owczarach, Gać, gm. Oława"

2017-04-24 12:44:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Oława

2017-03-30 11:51:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława"

2017-03-10 12:10:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz z dociepleniem i kolorystyką świetlicy w Osieku, gmina Oława

2016-12-22 13:39:55