Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Oława

2017-03-30 11:51:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława"

2017-03-10 12:10:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz z dociepleniem i kolorystyką świetlicy w Osieku, gmina Oława

2016-12-22 13:39:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Fiołkowej wraz z infrastrukturą w Stanowicach

2016-12-21 13:06:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Psarach

2016-11-24 14:42:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę pionu komunikacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

2016-11-22 12:52:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

2016-11-15 08:43:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Oława Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów w latach 2017-2019

2016-11-08 12:31:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

2016-08-09 11:45:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2016/2017

2016-07-08 14:10:15