Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

2016-11-15 08:43:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Oława Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów w latach 2017-2019

2016-11-08 12:31:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach

2016-08-09 11:45:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2016/2017

2016-07-08 14:10:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu przesyłowego Chwalibożyce - Godzikowice, gmina Oława

2016-07-04 13:10:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni po robotach budowlanych w ul. Jaworowej w Marcinkowicach

2016-06-20 14:18:38
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na remonty chodników i zjazdów na terenie gminy Oława

2016-05-18 09:00:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy - obiektu wielofunkcyjnego w Lizawicach (etap II)

2016-04-27 09:36:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki 172 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 188/3 w Stanowicach

2016-04-22 09:46:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława

2016-03-14 14:57:45