Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - jednostka organizacyjna Gminy Oława ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - jednostka organizacyjna Gminy Oława ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej
2011-06-30 12:50:09
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie - jednostka organizacyjna Gminy Oława ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad inwestycją Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowści Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie - jednostka organizacyjna Gminy Oława ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad inwestycją Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowści Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej
2011-06-17 14:18:55
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę części sieci wodociągowej dla miejscowości Marcinkowice i Stanowice w gminie Oława

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę części sieci wodociągowej dla miejscowości Marcinkowice i Stanowice w gminie Oława
2011-10-12 15:15:18
Wyjaśnienie z 13.08.2009r.

do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 PLN na sfinansowanie zakupu nabytej nieruchomości położonej w obrębie SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2009-08-13 15:19:46
Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach

Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach
2011-06-22 13:59:16
Przetarg ograniczony na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława w granicach terenu objętego Uchwałami Rady Gminy Oława

 
2013-07-03 11:43:06
Przetarg ograniczony na obsługę sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oława

2010-05-14 15:05:24
Przetarg ograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzikowice w gminie Oława z uwzględnieniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Przetarg ograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzikowice w gminie Oława z uwzględnieniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
2010-11-16 12:41:49
Przetarg ograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Godzikowicach

Przetarg ograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Godzikowicach
2010-09-30 13:26:36
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro

Budowa hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w miejscowości Gać (202KB)Aby pobrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki, proszę kliknąć na link "więcej"  Wyjaśnienia z dnia 12.02.2007 r. (129KB)


  Przedmiar robót dot. kotłowni - zaktualizowany o roboty wynikające z wyjaśnień (300KB)


 Wyjaśnienia z dnia 08.02.2007 r. (112KB)


 Uzupełnienie dok. kotłowni - zestawienie urządzeń i materiałów(135KB)


 Przedłużenie terminu składania ofert oraz wyjaśnienia z dnia 01.02.2007 r. (277KB)

 Rys nr 7 (elewacja hali sportowej) - uzupełnienie  zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 26.01.2007 r. (433KB)

 Przedmiar robót - uzupełnienie zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 26.01.2007 r. (60KB)

 Wyjaśnienia z dnia 26.01.2007 r.  (124KB)

 Wyjaśnienia z dnia 23.01.2007 r. (83KB)

 Wyjaśnienia z dnia 22.01.2007 r. (174KB)

Opis kotłowni - uzupełnienie dokumentacji (643KB)

2007-01-04 13:43:00