Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Gimnazjum nr 3 w Oławie im. Polskich Noblistów ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 3 w Oławie im. Polskich Noblistów

Gimnazjum nr 3 w Oławie im. Polskich Noblistów ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 3 w Oławie im. Polskich Noblistów
2011-06-21 11:47:17
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do świetlic wiejskich i obiektów sportowych w gminie Oława

 
2011-11-08 14:47:25
Gminny Zespół Oświaty w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie do szkół i odwożenie pod zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2014/2015

 
2014-08-05 10:54:25
Gminny Zespół Oświaty w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu Gminy Oława w roku szkolnym 2011/2012

Gminny Zespół Oświaty w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu Gminy Oława w roku szkolnym 2011/2012
2011-07-06 15:22:09
III przetarg nieograniczony na wykonanie zadaszenia istniejących trybun na szatni przy boisku sportowym w m. Gać w gminie Oława

 
2011-11-17 11:02:03
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

2018-07-09 11:23:17
II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I"

2017-12-04 12:28:19
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy"

2017-07-14 12:32:39
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę sieci wodociągowej w ul. T. Kościuszki w Bystrzycy, gmina Oława

2015-04-22 14:41:20
II przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

 Wyjaśnienia z dnia 27.01.2012 r. (64.4 KB)
2012-01-25 11:49:28