Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiany w sposobie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

2015-10-30 12:35:52
ZMIANY GODZIN OTWARCIA PSZOK 24 I 31 GRUDNIA

2015-11-17 14:27:27
Zmiana numerów kont indywidualnych

Uwaga

Nastąpiła zmiana numerów kont indywidualnych dotyczących płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oława. Informacje w formie pisemnej wraz z harmonogramem płatności i informacje szczegółowe dotyczące stawki za osobę w wybranej opcji będą dostarczane listownie lub przez pracowników Referatu Wodociągów i Kanalizacji.

Wszelkie informacje:

  • pod numerem telefonu 71/ 31-32-555
    lub
  • w budynku Urzędu Gminy Oława przy ul. Nowodojazdowej 9 w Oławie
2014-03-25 10:05:05
WYWÓZ SZKŁA W MIEJSCOWOŚCIACH: STANOWICE, SIEDLCE, ZAKRZÓW - 26.11.2015r.

2015-11-24 09:06:14
WÓJT GMINY OŁAWA INFORMUJE O OBJAZDOWEJ ZBIÓRCE PONIŻEJ WYMIENIONYCH ODPADÓW:

 
2015-03-04 11:40:17
Wójt Gminy Oława informuje o objazdowej zbiórce odpadów

 
2014-04-01 11:34:39
Uwaga - zmiana w Nowym, obowiązującym od dnia 01.02.2015r. harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych na terenie gminy Oława

2015-04-22 12:56:49
UWAGA - WYWÓZ SZKŁA W MARSZOWICACH I MIŁONOWIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 LUTEGO 2016R.

2016-02-22 13:35:48
UWAGA od 01.06.2015 r. nastąpi zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i zmieszanych suchych w miejscowości Siedlce i Zakrzów

2015-05-27 08:50:00
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GODZIKOWICACH

 
2014-04-16 08:23:20