Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Praca dla doradcy w regionalnym punkcie doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław) – wydłużenie okresu składania ofert

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

2019-01-15 12:00:43
Uwaga – Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej w Sobocisku - 16.01.2019r.

2019-01-14 14:57:24
Uwaga - Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej w Gaju Oławskim i Godzikowicach

2019-01-10 09:59:51
Uwaga - przerwa w dostawie wody - 15.01.2019r.

2019-01-10 09:56:52
Uwaga – od 9 do 11 stycznia Kasa Urzędu Zamknięta

2019-01-09 07:40:22
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 8/2019 z 7.01.2019r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Oława.

2019-01-07 14:16:40
Uwaga - planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej w Marcinkowicach i Jaczkowicach - 8.01.2019r.

2019-01-03 10:16:04
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

2019-01-03 09:32:56
Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oława - 03.01.2019 r.

2018-12-31 11:18:23
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 28.12.2018 r.

2018-12-21 14:56:54