Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.7.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 10.05.2018r.

2018-05-11 11:21:19
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z 21.02.2018r. (SKO 4122/15/18)

2018-05-08 14:13:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Osiek, Niemil

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-04-26 11:51:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-04-12 15:02:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-04-12 09:23:49
Obwieszczenie RG.6733.8.2018.GP z 26.03.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupa sN w istniejącej linii sN 20kV, dz. nr 29 w Sobocisku

2018-03-26 14:38:41
Obwieszczenie RG.6733.5.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 21.03.2018r.

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4 kV oraz 0,23 KV wraz z budową zestawu złączowego i demontażem  odcinka istniejącej napowietrznej sieci nN 0,4 kV i nV 0,23 kV w Psarach.

2018-03-22 14:28:27
Obwieszczenie RG.6733.4.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 21.03.2018r.

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4 kV kablowej dla zasilania Kościoła w Psarach

2018-03-22 14:23:49
Obwieszczenie RG.6733.6.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 15.03.2018r.

Wójt Gminy Oława wydał decyzję nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zmieniającego decyzję nr 23/2017 z dnia 5.12.2017r.

2018-03-16 12:15:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: w obrębie wsi Godzikowice, etap 3 (ponowne wyłożenie), w obrębie wsi Stanowice

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-03-14 09:41:19