Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RG.6733.1.2018.GP z 02.02.2018r.

Wójt Gminy Oława wydał decyzję nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci SN 20 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 20kV, dz. nr 595, 350/3, obręb Niemil.

2018-02-02 13:02:47
Obwieszczenie RG.6733.5.2018.GP z dnia 01.02.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i nN 0,23 kV, dz. nr 171, 84/4, 24, 27/6, 84/8, 311/1, 311/4, obręb Psary

2018-02-02 12:53:03
Obwieszczenie RG.6733.4.2018.GP z dnia 01.02.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV kablowej dla zasilania kościoła, dz. nr 311/11, 311/34, 84/4, obręb Psary

2018-02-02 12:49:41
Obwieszczenie RG.6733.3.2018.GP z dnia 23.01.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4 kV na działkach nr: 9,121,104, 64/3, 65/4, 65/3, 66/2, 65/1, obręb Zabardowice.

2018-01-24 11:57:57
Obwieszczenie RG.6733.2.2018.GP z dnia 23.01.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4 kV na działkach nr: 144/6, 144/21, 10/2, 100/2, 13/1, obręb Zabardowice.

2018-01-24 11:54:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków

Uwaga - dodatno dokumentację planistyczną.

2018-01-18 08:56:51
Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 12.01.2018 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr 14/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 12.10.2017r.

2018-01-16 14:22:26
Obwieszczenie RG.6733.1.2018.GP z dnia 8.01.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci SN 20 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 20 KV, dz. nr 595, 350/3, obręb Niemil.

2018-01-10 15:34:23
Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 17.12.2017 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr 14/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 12.10.2017r.

2018-01-05 12:56:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska

UWAGA - dodano dokumentację planistyczną

2017-12-08 10:37:11