Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7840.2.8.2018.EDT z dnia 13.08.2018 r.

o wznowieniu postępowania dotyczącego inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Ziębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km".

2018-08-17 07:32:19
Zawiadomienie o przekazaniu skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018r. (SKO 4122/15/18) wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

2018-07-31 15:04:34
Uwaga - biuro gospodarki przestrzennej nieczynne w dniu 12 lipca 2018r.

2018-07-11 13:48:56
Obwieszczenie RG.6733.9.2018.GP z 10.07.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową, dz. nr 709, obręb Godzikowice.

2018-07-10 09:19:17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-06-14 09:11:29
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-06-14 08:58:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Ścinawy Polskiej

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-06-14 08:52:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-05-25 11:46:34
Obwieszczenie RG.6733.8.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 17.05.2018r.

2018-05-17 13:05:28
Obwieszczenie RG.6733.7.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 10.05.2018r.

2018-05-11 11:21:19