Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 20.11.2018r

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej architektury - zestawu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w różnym wieku, na terenie SP w Chwalibożycach, dz. nr 83/4, 188/1, obrębie Chwalibożyce

2018-11-20 11:38:52
Obwieszczenie RG.6733.11.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 20.11.2018r

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu ś/c PEHD De 63, dz. nr 494/299, 462/2, obręb Stanowice.

2018-11-20 11:38:35
Obwieszczenie RG.6733.13.2018.GP z 30.10.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), w obrębie Marszowice

2018-10-30 14:53:45
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie: Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-10-25 11:34:05
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie: Godzikowice - etap 3 oraz Stanowice (ponowne wyłożenie)

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-10-18 15:28:30
Obwieszczenie RG.6733.11.2018.GP z 1.10.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu Ś/C PEHD DE 63 w obrębie Stanowic

2018-10-01 15:19:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, w gminie Oława - Etap 2

2018-09-13 08:00:17
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-09-06 14:30:12
Obwieszczenie RG.6733.9.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 31.08.2018r.

2018-09-04 08:28:16
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7840.2.8.2018.EDT z dnia 13.08.2018 r.

o wznowieniu postępowania dotyczącego inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Ziębice - Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego w ramach zadania pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km".

2018-08-17 07:32:19