Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.29.2017.GP z dnia 05.12.2017 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci SN 20 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 20 kV, dz. nr 595, 350/3, obręb Niemil

2017-12-05 14:57:04
Obwieszczenie RG.6733.28.2017.GP z dnia 01.12.2017 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z punktami oświetleniowymi, dz. nr 351/1, 342, 144, 85, 83/11, 351/2, obręb Sobocisko

2017-12-04 12:39:11
Obwieszczenie RG.6733.27.2017.GP z dnia 01.12.2017 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z punktami oświetleniowymi, dz. nr 60, 136/4, obręb Godzikowice.

2017-12-04 12:37:49
Obwieszczenie RG.6733.26.2017.GP z dnia 1.12.2017 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego z punktami oświetleniowymi, dz. nr 173/4, obręb Ścinawy.

2017-12-04 12:35:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Owczary, Oleśnica Mała.

UWAGA - dodano dokumentację planistyczną

2017-11-30 11:47:33
Obwieszczenie RG.6733.25.2017.GP z dnia 23.11.2017 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia chodnika w miejscowości Stanowice, przy drodze nr 94, dz. nr. 477/3, obręb Stanowice.

2017-11-23 15:06:55
Obwieszczenie RG.6733.24.2017.GP z dnia 23.11.2017r. o zakończeniu postępowania

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie SRP Stanowice, dz. nr 42/2 obręb Stanowice, część dz. nr 502/4, 554/2, obręb Marcinkowice.

2017-11-23 15:03:52
Obwieszczenie RG.6733.19.2017.GP z dnia 23.11.2017 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, dz. nr. 104, 105, 121 w Zabardowicach.

2017-11-23 14:55:55
Obwieszczenie RG.6733.18.2017.GP z dnia 23.11.2017 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, dz. nr 282, 300/5, 308 w Ścinawie Polskiej.

2017-11-23 14:53:51
Obwieszczenie RG.6733.28.2017.GP z dnia 24.10.2017 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z punktami oświetleniowymi, dz. nr 351/1, 342, 144, 85, 83/11, 351/2, obręb Sobocisko

2017-10-24 13:50:00